คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. จับมือ

ถึงแม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารจะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากโควิด19 และมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการลงไป แต่ก็ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่อีกเป็นจำนวนมากที่กระโจนเข้ามาในตลาดนี้ ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจำนวนร้านอาหารในไทยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3 แสนรายเป็นเกือบ 6 แสนราย แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในธุรกิจนี้
.
เพจ Torpenguin – ผู้ชายขายบริการ จับมือ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. School of Food Industry KMITL ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทย ซึ่งคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ซึ่งเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสากรรมอาหารในภาพรวมทั้งเทคโนโลยีวิทยาศาสตและการบริการอาหารและการจัดการทั้งปริญญาตรี – เอกได้ร่วมมือกับ เพจ Torpenguin – ผู้ชายขายบริการ บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ ในการวางแผนทำความร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ
.
รวมถึงร่วมพัฒนา Restaurant Business Academy – สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารหรืออยู่ในธุรกิจอาหารอยู่แล้ว
.
ซึ่งสิ่งที่ทาง Torpenguin และ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.ร่วมกันในครั้งนี้ จะมีอะไรและจะระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทยไปในทิศทางในก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Torpenguin – ผู้ชายขายบริการ ไว้เลย