มาตรฐานครัว

มาตรฐานครัว ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ที่ร้านอาหารต้องทำให้ถูกต้อง

ครัวของเราปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ 2561 แล้วหรือยัง?
เปิดกฎกระทรวง 2561 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร สรุปย่อแบบเข้าใจง่าย ๆ คัดมาแต่ส่วนสำคัญ ๆ ให้แล้ว

 

#สุขลักษณะสถานที่ประกอบอาหาร

1. พื้นที่ประกอบอาหารสะอาด ประกอบจากวัสดุแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย
2. ผนังเพดานสะอาด มีการระบายอากาศเพียงพอ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3. มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ
4. มีที่ล้างมือ และอุปกรณ์สำหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
5. โต๊ะที่ใช้เตรียมอาหาร ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างต่ำ 60 เซนติเมตร และมีสภาพดี
6. ต้องมีการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้รั่วซึม
7. ต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค
8. ต้องมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงประกอบอาหาร
9. โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุแข็งแรง และไม่ชำรุด
10. พื้นระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง มีการระบายอากาศที่ดี
11. อ่างล้างมือ ถูกสุขลักษณะ
12. มีถังรองรับมูลฝอย สภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอย
(ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จำหน่ายอาหาร)
13. น้ำเสีย มีระบบระบายน้ำได้ดี มีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ และน้ำทิ้งได้มาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
14. มีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ
15. ป้องกันอัคคีภัย จากการใช้เชื้อเพลิงในการปรุง ประกอบอาหาร

 

#สุขลักษณะห้องน้ำ

1. ห้องน้ำต้องมีสะภาพดี พร้อมใช้งาน และมีจำนวนเพียงพอ
2. ห้องน้ำน้ำต้องสะอาด พื้นระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง
3. มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สำหรับล้างมือ
4. ห้องน้ำต้องแยกเป็นสัดส่วน ประตูเปิดแล้วไม่ตรงสู่บริเวณที่เตรียมอาหารและที่ทานอาหาร

 

#สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ

1. ภาชนะ อุกรณ์ และเครื่องใช้ต้องสะอาด ทำจากวัสดุปลอดภัย มีสภาพดี ไม่ชำรุด
2. มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
3. จัดให้มีช้อนกลาง สำหรับรับประทานอาหาร
4. ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สะอาด สภาพดี ปลอดภัย มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
5. ภาชนะอุปกรณ์ ที่รอการทำความสะอาด ต้องเก็บในที่ป้องกันสัตว์แมลงนำโรคได้ ทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ใช้สารทำความสะอาดที่เหมาะสม และมีการฆ่าเชื้อ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ภายหลังการทำความสะอาด

 

บทลงโทษถ้าหากผู้ประกอบการฝ่าฝืน มีดังนี้เลย

– ประกอบกิจการ ไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

– ประกอบกิจการ ไม่ได้รับใบอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

– ฝ่าฝืนกฎกระทรวงฯ ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก มาตรฐานครัว แต่นอกจากครัวยังมีส่วนอื่น ๆ ในร้านที่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ รวมไปถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารด้วย

Source

 

📌 ติดตามข่าวสารธุรกิจร้านอาหาร
Facebook : Torpenguin
Instargram : torpenguin
TikTok : torpenguin
Youtube : Torpenguin

👉 อ่านต่อบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมาย PDPA ร้านอาหาร ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
กฎหมายความปลอดภัย ร้านอาหาร ที่ต้องมีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
รายละเอียดกฎกระทรวงฯ ห้องน้ำร้านอาหาร ที่ถูกต้องควรเป็นยังไง
กฎหมายร้านอาหาร 22 ข้อ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
เครื่องหมาย SHA คืออะไร? ร้านอาหารจำเป็นต้องสมัครมั้ย?