คุณสมบัติสำคัญ 7 ข้อ ที่ ผู้จัดการร้านอาหาร ควรมี

ผู้จัดการร้านอาหาร คือหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่มีส่วนให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จ หากร้านไหนได้ผู้จัดการร้านอาหารดี ก็จะสามารถช่วยเจ้าของร้านอาหารบริหารจัดการและวางแผนงานด้านต่างๆ ได้อย่างไม่มีสะดุด และเวลาที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในร้าน ปัญหาระหว่างพนักงาน หรือปัญหาจากลูกค้า ก็จะสามารถแก้ไขจนผ่านพ้นไปได้ ในทางกลับกัน หากผู้จัดการร้านอาหารทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจนำพากิจการให้ล้มเหลวได้เลย

ดังนั้น เจ้าของร้านอาหารควรให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือก ผู้จัดการร้านอาหาร หากเจ้าของร้านอาหารยังไม่แน่ใจว่า จะเลือกผู้จัดการร้านอาหารอย่างไร อยากให้ลองอ่านบทความนี้…อย่างน้อยผู้จัดการร้านอาหารที่ดี ก็ควรมีคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อเหล่านี้เป็นพื้นฐาน

  1. เก่งด้านบริการ

แน่นอนว่า การทำร้านอาหาร ย่อมต้องมาควบคู่กับทักษะงานบริการ ไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟ ที่ต้องคอยเป็นด่านหน้า พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเท่านั้น แต่ผู้จัดการก็มีหน้าที่สำคัญในการบริหารความพึงพอใจของลูกค้าเช่นกัน

ผู้จัดการร้านอาหารที่ดี ควรเข้าไปต้อนรับลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาในร้าน และคอยสอบถามถึงความพึงพอใจในรสชาติและบริการ เพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงอยู่เสมอ หากมีลูกค้าคอมเพลน ผู้จัดการก็ควรเป็นคนแรกที่เข้าไปจัดการและแก้ไขสถานการณ์นั้น ไม่ว่าจะคอมเพลนต่อหน้า หรือคอมเพลนในช่องทางโซเชียลก็ตาม

  1. สื่อสารเป็นเลิศ

เนื่องจากผู้จัดการร้านอาหารมีหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของร้านและพนักงาน และยังมีหน้าที่ต้องดูแลลูกค้าด้วย ดังนั้นทักษะด้านการสื่อสาร จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

การสื่อสารที่ดี ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพูดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการฟังด้วย เช่น หากพนักงานมีปัญหา มีข้อกังวล หรือข้อคิดเห็นไปถึงเจ้าของร้าน ผู้จัดการร้านอาหารก็ควรรับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ มองปัญหาให้แตก แล้วนำฟีดแบคนั้นมาถ่ายทอดให้เจ้าของร้านรับฟังอย่างครบถ้วนและชัดเจน

นอกจากนี้ผู้จัดการร้านควรเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารให้เป็น เช่น หากลูกค้าไม่พอใจ ก็สามารถเลือกใช้คำพูดที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ทำให้ลูกค้าคลายความโกรธก่อนออกจากร้าน และกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งในอนาคต

  1. เชี่ยวชาญเรื่องวางแผน

ผู้จัดการร้านอาหาร ไม่ได้มีหน้าที่ลงมือทำเองทุกอย่าง แต่มีหน้าที่ต้องวางแผน และคอยบริหารจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น วางแผนว่าพนักงานแต่ละตำแหน่งในร้านควรทำอะไร เมื่อไหร่ เตรียมตัวอย่างไร และคอยจัดการการทำงานของทีมไม่ให้ติดขัด หรือวางแผนสต็อกวัตถุดิบ เครื่องดื่ม และของใช้ในร้านให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้งคอยตรวจเช็กของเหล่านั้นอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการร้านอาหารที่ดี ต้องไม่เอาแต่ชี้นิ้วสั่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงไปช่วยพนักงานได้ด้วย หากมีพนักงานคนไหนลาหยุดกะทันหัน ก็สามารถเข้าไปทำหน้าที่แทนได้อย่างราบรื่น

  1. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

การทำร้านอาหาร มักจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องเล็ก ไปจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น เจอสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ไฟดับ ทำให้วัตถุดิบเสียดาย มีหนูหรือแมลงสาปวิ่งเข้ามาในร้าน พนักงานเสิร์ฟทำอาหารหกใส่ลูกค้า วัตถุดิบไม่เพียงพอ ลูกค้าไม่ยอมจ่ายค่าปรับจากการกินอาหารเหลือเยอะ ฯลฯ

ผู้จัดการร้านที่ดีควรมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที มีสติ ไม่ลนลาน นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต 

  1. มีความสามารถด้านตัวเลข

ทักษะด้านตัวเลข ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนที่จะมาเป็นผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการร้านอาหารที่ดีควรรู้เรื่องตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร โดยเฉพาะการตรวจสอบยอดขายในแต่ละช่องทาง ทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อที่จะสามารถทำรายงานให้เจ้าของร้านนำไปวิเคราะห์ต่อได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการร้านอาหารเก่งๆ มักจะรู้เรื่องต้นทุนอาหาร (Food cost) รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Average Check) รู้พฤติกรรมลูกค้า เพื่อที่จะได้วางแผนต่อได้ว่า ควรจะวางกลยุทธ์ Cross-selling และ Up-selling อย่างไร หรือทำแผนการตลาดอย่างไร เป็นต้น

  1. ซื้อใจคนเป็น

ผู้จัดการร้านอาหารมีหน้าที่ช่วยเจ้าของร้านคัดเลือกพนักงานใหม่ ฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และรักษาพนักงานให้อยู่กับร้านไปนานๆ ดังนั้น ผู้จัดการร้านอาหารที่ดี จึงต้องบริหารจัดการคนได้ ซื้อใจคนเป็น หรือที่เรียกว่า “เก่งคน” นั่นเอง

หากผู้จัดการร้านมีความสามารถในการบริหารคน สามารถสอนงานได้ ช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ และรู้จักสร้างกำลังใจให้พนักงาน ก็จะทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงความเป็นทีมเดียวกัน ส่งผลให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานก็จะให้ความเคารพผู้จัดการคนนั้น เสมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของร้านอาหารเลยทีเดียว

  1. ไม่หยุดเรียนรู้

แม้ว่าผู้จัดการร้านอาหารจะเคยประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการร้านอื่นมาก่อน แต่ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น อาจใช้กับร้านของเราไม่ได้ทั้งหมด เพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แถมยังมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทุกวัน

ดังนั้น ผู้จัดการร้านอาหารที่ดีจึงต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ รู้จักตามโลก เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ หากพบข้อผิดพลาด ก็เรียนรู้และนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งศึกษาคู่แข่งอยู่ตลอด หากมีจุดไหนที่เห็นว่าเป็นข้อดี ก็นำมาปรับใช้กับร้านของเรา

เชื่อเลยว่า หากคุณสามารถเลือกเฟ้น ผู้จัดการร้านอาหาร ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ได้ คุณจะสามารถเอาเวลาไปสร้างมูลค่าอย่างอื่นให้ร้านได้อีกมากมาย โดยไม่ต้องคอยอยู่เฝ้าร้านตลอดเวลา

📌 ติดตามข่าวสารธุรกิจร้านอาหาร

Facebook : Torpenguin

Instargram : torpenguin

TikTok : @torpenguin

YouTube: Torpenguin

👉🏻 อ่านต่อบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รวม ปัญหาพนักงานร้านอาหาร ที่เจ้าของร้านต้องเตรียมรับมือ

รู้มั้ย? ทำไมพนักงานที่ร้านเราถึง ‘ลาออก’ บ่อย

ทำร้านอาหารให้เงินเดือนตัวเองเท่าไหร่ดี? วิธีคิด เงินเดือนเจ้าของกิจการ

สัญญาณที่บอกว่า ถึงเวลาต้อง ทำบัญชีร้านอาหาร ให้เป็นระบบได้แล้ว

กลยุทธ์มัดใจลูกค้าให้ติดหนึบ สร้างลูกค้าประจำ ให้ร้านอาหาร

Image by pressfoto on Freepik