กฎหมายความปลอดภัย ร้านอาหาร

ถ้าจะให้พูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยที่ร้านอาหารต้องให้ความสำคัญนั้น มีมากมายหลายประเด็นมาก ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ซึ่งมีอยู่ในกฎหมาย ความปลอดภัยร้านอาหาร ที่ไม่ควรมองข้าม

กฎหมาย ความปลอดภัยร้านอาหาร
ที่ต้องมีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออก หลายคนอาจจะคุ้นตากันดีกับสองสิ่งนี้ เวลาที่ไปตามอาคารสถานที่ใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง โรงพยาบาล และอีกหลายสถานที่ รวมถึงร้านอาหารก็เช่นกัน เจ้าของร้านอาหารบางคนอาจจะคิดว่าร้านอาหารจำเป็นต้องติด ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกด้วยหรอ ต้องขนาดนั้นเลยหรอ จะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทั้งทีมงานร้านของคุณและลูกค้า และโดยเฉพาะหากวันหนึ่งคุณขยายกิจการ มีร้านอาหารขนาดใหญ่ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยเมื่อมาร้านคุณ

ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออก เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกอาคารหรือแม้แต่ร้านอาหารต้องติดตั้ง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ ผู้อยู่ในอาคารหรือร้านจะได้อพยพหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่ละเลย จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ที่เรียกรหัสย่อว่ามาตรฐาน วสท. 2004 โดยมีการเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้วนะ เพราะฉะนั้น ใครที่คิดจะเปิดร้านอาหารต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้ด้วย

ที่นี้เจ้าของร้านอาหาร มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันหน่อย วสท. 2004 คือ มาตรฐาน วสท. 2004 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ที่กำหนดให้หากเกิดกรณีไฟดับ ไฟไหม้ ฯลฯ แล้วอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานบันเทิง ร้านอาหาร คอนโดฯ ต้องติดตั้งระบบ “ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน” ที่ให้ระดับความส่องสว่างที่พื้นกึ่งกลางทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 1 ลักซ์ เพื่อให้ผู้อยู่ในร้านอาหาร หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ สามารถอพยพหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นต่ำของอาคารตามกฎหมาย (กฎหมายปัจจุบัน เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555)

เมื่อติดตั้ง “ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน” แล้ว ก็ยังกำหนดให้ต้องติดตั้ง “โคมไฟฟ้าป้ายทางออก” ที่เหนือประตูทางออก และตลอดเส้นทางหนีไฟอีกด้วย โดยใช้รูปสัญลักษณ์คนก้าวขาผ่านประตูพร้อมกับลูกศร ที่หลายคนน่าจะคุ้นตากันดี เพราะเป็นสัญลักษณ์รูปภาพตามมาตรฐานสากล ISO เป็นสัญลักษณ์ที่คนทุกชาติ ทุกภาษาเห็นรูปภาพแล้วจะเข้าใจได้ตรงกันว่านี่คือป้ายบอกทางออกฉุกเฉินนะ หรือบางคนอาจจะเรียกถนัดว่าคือ ป้ายบอกทางหนีไฟ นั่นเอง

สำหรับมาตรฐานกำหนดการติดตั้ง “โคมไฟฟ้าป้ายทางออก” ที่เส้นทางเดินหรือเส้นทางหนีไฟ ก็คือ
> หากสัญลักษณ์รูปภาพใหญ่ขนาดสูง 10 ซม. ร้านอาหารจะต้องติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกตามทางหนีไฟทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร
> หากระยะห่างไกลเกินกว่านั้นสามารถเลือกใช้โคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่มีขนาดรูปภาพใหญ่ขึ้นเป็น 15 ซม. สำหรับระยะห่างได้ถึง 36 เมตร
> หากเลือกใช้สัญลักษณ์ใหญ่ 20 ซม. ก็สามารถติดระยะห่างได้ถึง 48 เมตร

ถ้าในมุมมองของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน หรือแม้แต่คุณที่เป็นเจ้าของร้าน แล้ววต้องไปรับประทานอาหารในร้านใหญ่ ๆ ก็อย่าลืมที่จะลองสังเกตร้านที่คุณไปทานอาหารกันสักหน่อย ว่ามีความปลอดภัยของระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดีหรือไม่ โดยสังเกตได้อย่างง่าย คือ ร้านอาหารนั้นควรมีการติดตั้ง “โคมไฟฟ้าป้ายทางออก” ที่เหนือประตูทางออก และ ควรมีโคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่มองเห็นได้ในระยะไม่เกิน 24 เมตรจากจุดที่เราอยู่ และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกต้องส่องสว่างตลอดเวลาที่มีคนใช้งานอยู่ในอาคาร

ในทางกลับกัน ถ้าหากจากจุดที่คุณยืนอยู่ มองไปรอบ ๆ ตัวแล้วยังมองไม่เห็นโคมไฟฟ้าป้ายทางออกในระยะ 24 เมตรแล้ว ก็สันนิษฐานในเบื้องต้นได้เลยว่า ร้าอาหาร หรืออาคารสถานที่นั้น ๆ มีระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ได้ตามมาตรฐาน และลูกค้าอาจมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตหากเข้าไปใช้บริการ เพราะถ้าหากเกิดไฟไหม้ ไฟดับแล้ว ลูกค้าก็จะไม่รู้เลยว่าควรจะออกจากร้านอาหารหรือตึกนั้นด้วยเส้นทางใด ซึ่งอันตรายมาก ๆ และหากเลือกซื้อก็อย่าลืมว่า โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินควรมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน มอก.ด้วย เพราะฉะนั้นต้องศึกษาอย่างระเอียดเพิ่มเติม เพื่อปลอดภัยได้มาตรฐานมากขึ้น

ใครคิดจะเปิดร้านร้านอาหาร แนะนำว่าควรวางแผนเรื่องนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังร้านเลย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ร้านคุณทำถูกต้องตามกฎหมาย มีความปลอดภัยต่อพนักงานของร้านและลูกค้านั่นเอง

📌 ติดตามข่าวสารธุรกิจร้านอาหาร
Facebook : Torpenguin
Instargram : torpenguin
TikTok : torpenguin
Youtube : Torpenguin

👉 อ่านต่อบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
7 วันก่อนเปิดร้าน แชร์เทคนิค เทรนพนักงานครัว ให้เป๊ะ เป็นงานไว
ร้านอาหารต้องรู้ บาลานซ์เมนู ร้านอาหาร ให้ดี เสิร์ฟได้ไว ไม่ติดขัด
สารพัด กลโกงในร้านอาหาร ปัญหายอดฮิตที่เจ้าของร้านอาจต้องเจอ
น้ำเต้าหู้ปูปลา ร้านน้ำเต้าหู้แนวใหม่ ส่งมอบความสุขในความทรงจำแบบครบเครื่อง
Yield คืออะไร สำคัญแค่ไหน เรื่องต้องรู้ก่อนตั้งราคาอาหาร
กฎหมาย PDPA ร้านอาหาร ที่ผู้ประกอบการต้องรู้
เคล็ดลับ นับสต๊อกร้านอาหาร และจัดการวัตถุดิบ ทำเป็นเห็นกำไร
สร้างเมนูใหม่กำไรเข้าร้าน ด้วยไอเดีย จัดการ Food Waste สไตล์ตะวันตก
รวมสารพัดวิธีแก้ ปัญหาลูกค้าแน่นร้าน จัดการดีไม่มีสะดุด